Facebook   Pinterest   Google Plus

Overzetschoorsteenkap 06

Overzetschoorsteenkap rookgasventilator.

Wanneer het uit visueel oogpunt niet mooi is dat de rookgasventilator zichtbaar is, dan kan over de rookgasventilator een overzetschoorsteenkap worden geplaatst.