Facebook   Pinterest   Google Plus

Tips voor veilig stoken

Per jaar komen er ongeveer 2000 schoorsteenbranden voor en daarom geven wij onderstaand wat informatie om veiliger te stoken. Een vervuild of verstopt schoorsteenkanaal is meestal de oorzaak van een schoorsteenbrand. Door het stoken van hout, kolen of olie komen er onverbrande roetdeeltjes vrij en dit roet kan in combinatie met waterdamp een zeer brandbare laag creosoot vormen.

Een schoorsteenbrand herkent u aan een loeiend geluid in de schoorsteen/rookkanaal.

Wat u moet doen:

 • Het vuur doven met zand;
 • Sluit de schoorsteenklep;
 • Sluit de luchttoevoer van de kachel of deurtjes;
 • Bel 1-1-2;
 • Ventileer direct na het doven van het vuur de ruimte (vanwege koolmonoxidevorming).

Wat moet u niet doen:

 • Nooit met water proberen het vuur in de openhaard of kachel te doven. Er ontstaat dan veel stoom en door de druk kan het rookkanaal scheuren of er ontstaat een explosie.

Onderhoud

Onderhoud van de schoorsteen is belangrijk want als er te weinig trek in de schoorsteen is dan slaat de rook terug de woonruimte in. Er is dan het risico van koolmonoxide vergiftiging. Belangrijk om op te letten:

 • Oorzaak van te weinig trek kan een vogelnest zijn;
 • Onderdruk kan ontstaan door te weinig ventilatie;
 • Bij het stoken van een openhaard of houtkachel moet er voldoende zuurstof worden toegevoerd in de woonruimte;
 • De brandstof die er gebruikt wordt.

Stoken met uw openhaard

Als er hout gestookt wordt in de openhaard of houtkachel is het belangrijk dat dit hout droog is. Goed droog hout moet 2 jaar op een droge of winderige plek hebben gelegen. Het vochtgehalte in het hout is dan minder dan 20%. Dat is het meest ideaal. Bij voorkeur geen naaldhout gebruiken, dit vanwege het vele hars. Als er teveel vocht in het hout zit geeft dit een condens aanslag in het rookkanaal en schoorsteenkap. Samen met roet kan dit ervoor zorgen dat het rookkanaal verstopt kan raken. Verdere tips:

 • Niet te veel hout ineens stapelen maar vul het tijdens het branden regelmatig bij, de openhaard/kachel kan dan op volle capaciteit branden;
 • Laat het vuur op natuurlijke manier uitgaan en niet door de luchttoevoer af te snijden, omdat er dan schadelijke gassen vrijkomen .